300 DAGERS RETURRÄTT
1-3 HVERDAGAR
FRI FRAGT FRÅN 499 KR
250.000 DANSKA ANVÄNDARE OSS

Över 15 års erfarenhet
med Mac, iPhone, iPad & IT

Personuppgiftspolicy

En ljud-version av detta:

Vi har också skrivit om: Sekretess och cookies.

Allmänhet

Denna integritetspolicy ("Personuppgiftspolicy") beskriver hur Mackabler.dk I/S ("Mackabler", "oss", "vår", "vi") samlar in och bearbetar information om dig. 

Integritetspolicyn gäller personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in genom Mackablers webbplats, mackabler.dk  ("Hemsidan").

Mackabler är personuppgiftsansvarig för din personliga information. Alla kontakter till Mackabler kan göras via den information som anges i avsnitt 7.

Vilka personuppgifter samlar vi in, för vilka ändamål och den rättsliga grunden för behandling

När du besöker webbplatsen samlar vi automatiskt in information om dig och din användning av webbplatsen, till exempel vilken typ av webbläsare du använder, vilka söktermer du använder på webbplatsen, din IP-adress, inklusive din nätverksplats, och information om din dator.

Syftet är att optimera användarupplevelsen och funktionaliteten på webbplatsen, samt att bedriva riktad marknadsföring, inklusive retargeting via Facebook och Google. Denna behandling av information är nödvändig för att vi ska kunna ta vårt intresse av att förbättra webbplatsen och visa dig relevanta erbjudanden. 

Den rättsliga grunden för behandlingen är Art 6 (1) (f) i EU GDPR.

När du köper en produkt eller kommunicerar med oss på webbplatsen samlar vi in den information du uppger, till exempel ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsmetod, information om vilka produkter du köper och eventuellt har returnerat, leverans förfrågningar, Information om IP-adressen som ordern gjordes från. 

Syftet är att tillhandahålla de produkter du har beställt och att uppfylla vårt avtal med dig, inklusive för att hantera dina rättigheter att återvända och annonsera. Information om dina köp, kan vi också behandla för att uppfylla juridiska krav, inklusive för utstationering och Konton. Vid inköp samlas IP-adressen in för ändamålet och tar hand om vårt intresse av att förhindra bedrägerier. 

Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6 (1) (b), (c) och (f) i EU-GDPR. 

När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev samlar vi in information om ditt namn, din e-postadress och eventuellt. Mobiltelefonnummer.

Syftet är att ta hand om vårt intresse av att kunna tillhandahålla nyhetsbrev till dig. 

Den rättsliga grunden för behandlingen är Art 6 (1) (f) i EU GDPR.

Mottagare av personuppgifter

Information om ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer och beställningsnummer samt specifika leverans förfrågningar kommer att lämnas till Postnord, DAO, GLS eller ett transportföretag som ansvarar för leveransen av de inköpta varorna till dig. När det gäller inköp av varor som inte är i lager får den nämnda informationen lämnas ut till producenten eller säljaren av den berörda produkten, som sedan kommer att utföra transporten.

Information kan anförtros externa partner som bearbetar informationen å våra vägnar. Vi använder externa partners för att bland annat riktad marknadsföring, inklusive retargeting, samt din bedömning av vårt företag och produkter. Dessa företag är databehandlare och enligt våra instruktioner och processdata som vi är personuppgiftsansvarig för. Personuppgiftsbiträden får inte använda informationen i något annat syfte än att uppfylla avtalet med oss och ska omfattas av sekretess. Vi har ingått skriftliga databehandlingsavtal med alla databehandlare som behandlar personuppgifter å våra vägnar.

En av data processorerna, Google Analytics V/Google LLC. . Etablerad i Förenta staterna. De nödvändiga garantierna för överföring av information till Förenta staterna säkerställs genom data processorns certifiering enligt EU-U. S. privacy Shield, jfr. Karaktären av EU-förordningen om personuppgifter. 45. 

Kopia av Google LLC certifiering finns här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Dina rättigheter

I syfte att skapa insyn i hanteringen av dinaSom registeransvarig ska vi informera dig om dina rättigheter. 

Rätt till insikt 

Du har rätt att när som helst begära information om bland annat vilken information vi har registrerat om dig, det syfte för vilket registreringen tjänar, vilka kategorier av personuppgifter och mottagare av information som får användas. Information som informationen härrör från. 

Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du vill ha en kopia av dina personuppgifter måste du skicka en skriftlig begäran till [email protected]. Du kan bli ombedd att bevisa att du är den du ger dig ut att vara.

Rätt till rättelse 

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv korrigerade av oss. Om du blir medveten om att det finns fel i den information vi har registrerat om dig, uppmanas du att kontakta oss skriftligen så att informationen kan korrigeras. 

Rätten till radering 

I vissa fall har du rätt att få alla eller vissa av dina personuppgifter raderade av oss, till exempel om du återkallar ditt samtycke och vi inte har någon annan rättslig grund för att fortsätta behandlingen. I den utsträckning som den fortsatta behandlingen av dina uppgifter är nödvändig, till exempel för att vi ska kunna uppfylla våra lagstadgade skyldigheter, eller för att fastställa, använda eller försvara anspråk, är vi inte skyldiga att radera dina personuppgifter. 

Rätten att begränsa bearbetningen till lagring  

I vissa fall har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till lagring, till exempel om du anser att den information vi behandlar om dig inte är korrekt.  

Rätt till dataportabilitet 

I vissa fall har du rätt att få personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och som har rätt att överföra denna information till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätten att invända 

Du har när som helst Tid att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring, inklusive profilering som görs för att rikta vår direkt marknadsföring.

Du har också rätt att när som helst, av skäl som hänför sig till din personliga situation, invända mot behandlingen av dina personuppgifter som vi utför på grundval av våra legitima intressen. Avsnitten 2,1 och 2,3.

Rätt att återkalla samtycke 

Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du har gett oss till en viss behandling av personuppgifter, inklusive till den profilering som du har gjort som medlem i kundklubben. Om du vill återkalla ditt samtycke, vänligen kontakta oss på [email protected].

Rätten att klaga 

Du har rätt att när som helst inge ett klagomål till data inspektionen, Borgergade 28, 5, 1300 København K om vår behandling av dina personuppgifter. Klagomål kan lämnas in på mail [email protected] eller telefon + 45 33 19 32 00.

Radering av personuppgifter

Information som samlats in om din användning av webbplatsen CF. Avsnitt 2,1. Raderas senast när du inte har gjort användning av webbplatsen för 1 år. 

Information som samlas in i samband med din anmälan till vårt nyhetsbrev kommer att raderas när ditt samtycke till nyhetsbrevet återkallas om vi inte har en annan grund för att behandla informationen. 

Information som samlats in i samband med köp som du har slutfört på webbplatsen CF. Klausul 2,2 kommer att utgå som utgångspunkt 3 år efter utgången av det kalenderår då du gjorde ditt köp. Information kan dock lagras under en längre period om vi har ett legitimt behov av längre lagringsutrymme, till exempel om det är nödvändigt för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, hävdas eller försvaras, eller om lagring är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla lagstadgade krav. Bokföringsmaterial bevaras i fem år till slutet av ett räkenskapsår för att uppfylla kraven i bokföringslagen.

Säkerhet

Vi har genomfört lämpliga tekniskaE och organisatoriska säkerhetsåtgärder mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förverkande, modifiering eller försämring av personuppgifter, och mot dess avslöjande eller missbruk.

Endast anställda som har ett verkligt behov av att få tillgång till dina personuppgifter för att utföra sitt arbete har tillgång till dem.

Klarna

Vi använder Klarna som leverantör av vår kassa. Detta innebär att vi kan komma att dela dina personuppgifter såsom kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna när kassan laddas, för att Klarna ska kunna hantera ditt köp. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

Kontakta

Mackabler.dk I/S är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in via webbplatsen.

Om du har några frågor eller kommentarer om denna integritetspolicy eller vill utnyttja en eller flera av dina rättigheter som beskrivs i avsnitt 4, kan du kontakta:

mackabler.dk I/S

Fläsk Tovet 68
1711 Köpenhamn V

Tel. nr: 60 54 62 25

E-post: [email protected]

Ändringar i Personuppgiftspolicyn

Om vi gör ändringar i Personuppgiftspolicyn kommer du att informeras om detta vid ditt nästa besök på webbplatsen.

Versioner

Detta är version 1 av Mackablers personuppgifts policy daterad 22/maj 2018.