DELA DIG!  🎁 JANUARIREA  OP TIL 60%

300 DAGERS RETURRÄTT
1-3 HVERDAGAR
GRATIS FRAGT FRÅN 400 KR
50.000 DANSKA ANVÄNDARE OSS

Över 10 års erfarenhet
med Mac, iPhone, iPad & IT

Komfort garantivillkor

Garantivillkor

Comfort-garantin gäller för alla produkter som du köper i den ordning som garantin har valts.

Garanti, körs för 1 år, från dagen för avsändandet av produkten enligt beställningen, och täcker externa skador (inklusive olyckor) från sändningsdatum.

Vad täcker komfort garantin?

Normala reparationskostnader till följd av mekaniska och/eller elektriska olyckor som gör produkten oanvändbar.

Normala reparationskostnader till följd av Skada av oförutsedda orsaker som gör produkten oanvändbar.

Produktskador på grund av slitage (Se dock undantag).

Avskrivning:
Det finns ingen nedskrivning av garantin för assistans.

Överdrifter:
0 kr. självrisk på komfort garantin

Grund för ersättningen:

En produkt kan betraktas som helt skadad om reparationskostnaden anses överstiga värdet av en ny tekniskt likvärdig produkt eller om reparationen inte ska betalas.

Produkter som deklarerats som totala skadade ersätts av en ny eller renoverad produkt som motsvarar originalet. Vi kan därför inte garantera att produkten ersätts med samma modell, färg eller varumärke, eftersom produkten kan ha upphört eller ersatts av en annan modell på marknaden som är billigare men ändå tekniskt likvärdig. Värdet för den nya produkten får dock inte överstiga det ursprungliga inköpspriset som anges på inköpsfakturan. Kontant kompensation betalas inte.

Garantin omfattar inte:

Skador som täcks av 2 års garanti (se Köp lagen § 83).

Skador orsakade av batteriläckage.

Följdskador såsom förlorad programvara, filer eller liknande.

Skador eller fel som orsakats avsiktligt.

Skador som orsakats av dålig användning, felaktigt underhåll, fel eller felaktig installation av produkten eller felaktig användning av rengöringsmedel på produkten.

Skada på produkten orsakad av ansvarslös emballering/förvaring under transporten och transporten av den returnerade produkten.

Skador på produkten (t. ex. repor, skrapsår, bucklor och sprickor),Inte försämrar utrustningens användbarhet.

Skada på produkten som kan hänföras till obehörig störning i utrustningen.
Stöld och/eller följdskador som orsakats av stöld eller förlust av produkten.

Brandskador eller följdskador orsakade av brand.

Observera att en undersökningsavgift kan tas ut om inget fel kan upptäckas på produkten.

I skadeanmälan måste produkten uppvisas för skade bedömning. Om produkten inte kan visas täcker garantin inte.

Om det finns en skada:

Skadan meddelas så snart som möjligt och senast 2 månader efter det att Mackabler.dk[email protected]

Vid rapportering av skador på grund av externa händelser måste garantitagaren informera incidenten Mackabler.dk

För skador efter total skada upphör garantin och kan inte överföras till den nya produkten. Premien är sedan fullt används och en ny komfort garanti kan köpas för den utbytta nya produkten.

Särskilda bestämmelser:

Garantin skall vara begränsad eller ogiltig om borgensmannen

Har på ett bedrägligt sätt förklarat, dolt eller förtäckt någon betydelse för bedömningen av ärendet.

Skyldigheter som beskrivs i dessa garantivillkor.

Har uppvisat grov vårdslöshet.

Garantin skall inte vara ansvarig för eventuella förluster eller skador till följd av miljöförorening, naturkatastrofer, kärnkraftsolyckor eller krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution, uppror eller åtgärder av de styrande som har obehörig Makt eller förstörelse genom ingripande av en myndighet.


När garantin dras har garantin 14 dagars ångerrätt.

Uppsägning:

Garantin kan sägas upp skriftligen av endera parten med 30 dagars varsel till 1. I en månad. När garantin upphör att gälla upphör täckningen i slutet av kontraktet. 

Garantin ska när som helst inte begränsa de tillämpliga reglerna i försäljnings lagen.


INFORMATION - SIDCACHE
Sid generering
Typ av cache
Kan cachastrue
Serverns cache paus1 day(s)
Webbläsarens cache varaktighet60 minute(s)
Kontrollercms
ValutaSvenska kronor
Land-
LandSverige
Låtsas URLhttp://mackabler.dk/sider/komfort-garantivillkor-102?pc_cur=3&pc_groups=1&pc_ctry2=SE-18&pc_dev=1&specifics=
Låtsas URL (efter)http://mackabler.dk/sider/komfort-garantivillkor-102?pc_cur=3&pc_groups=1&pc_ctry2=SE-18&pc_dev=1&specifics=
GrupperBesökare,
Grupper i cookie1
Standardgrupp i cookie1
Från cache
PrestandaServerns cache använd 0 gånger och byggt 1 gånger => 0.0%